Vad levererar Unicus? Tjänster inom systemutveckling och test

Högt motiverade konsulter

Egenskaperna som följer av Asperger tillsammans med Unicus arbetsmetoder skapar konsulter som är högt motiverade och har stor fallenhet för kvalitetssäkring. Såväl manuell som teknisk. Komplexa miljöer, engelska som språk, agila eller nya/annorlunda arbetsmetoder är inget som stoppar oss. Det centrala för oss är en tydlighet i vad vi skall göra, till när det förväntas vara klart och till vem vi skall leverera.

Vi levererar tjänster inom test, systemutveckling och kvalitetssäkring. När det gäller test levererar vi både manuella tester och testautomatisering. Vi arbetar även med kvalitetssäkring av data.