Vad levererar Unicus? Högkvalitativa tjänster

The perfect match for software testing

Egenskaperna som följer av Asperger tillsammans med Unicus arbetsmetoder skapar konsulter som är högt motiverade och har stor fallenhet för kvalitetssäkring. Såväl manuell som teknisk. Komplexa miljöer, engelska som språk, agila eller nya/annorlunda arbetsmetoder är inget som stoppar oss. Det centrala för oss är en tydlighet i vad vi skall göra, till när det förväntas vara klart och till vem vi skall leverera.

Vi levererar tjänster inom test och kvalitetssäkring, både manuella tester och testautomatisering. Vi arbetar även med kvalitetssäkring av data.