Icke-funktionella och tekniska tester Vilken prestanda har ditt system?

Fokus på användbarhet?

Test består av så mycket mer än att testa att alla funktioner är på plats. För att säkerställa nytta och användning behöver även kvalitet och användbarhet finnas på plats. Det går att säkerställa genom att genomföra icke-funktionella tester, eller test av kvalitet som det också är. Vi har erfarenhet av att i ett team förstärka och komplettera funktionen för test av prestanda. Vi jobbar gärna tillsammans med experter inom området och utför med deras guidning självständiga tester.

Vi arbetar även med test av användbarhet som ofta är ett stort intresse hos våra konsulter. Genom att genast se de där sakerna som ofta gnager men svåra att sätta fingret på kan vi på ett enkelt sätt hjälpa till att höja både användbarhet och känslan av kvalitet.

Med teknisk test menar vi de tester som inte helt hamnar inom ramen testautomatisering men som inte heller går att beskriva som manuella tester i ett användargränssnitt. Det kan vara tester där andra verktyg används eller där både test och resultat kontrolleras direkt mot databas. Det kan även vara tester där testaren måste kunna både läsa och förstå viss kod.

Anlita oss!