Testdesign och test Mänskliga tester

Allt kan och bör inte automatiseras - manuell testning har fortfarande stor betydelse

Att utforma, planera och genomföra manuella tester är något som även i tider av automatisering kan vara avgörande för kvaliteten på ett system. Det gäller framförallt de tester som utmanar systemet, det går inte att automatisera de tester som vi inte känner till i förväg. Det kan även finnas system, moduler, funktioner som av olika skäl (ändras ofta, legacy-system, inte redo för mm.) inte passar för automatisering.

Vi utför de flesta typer av test så som utforskande testning, testning utifrån testfall, regressionstest mm. Vi är gärna med i granskning av krav där det efterfrågas, vi tar fram testfall, skriver avvikelserapporter och kan även sammanfatta en testomgång i en testrapport.

Anlita oss!