BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210422T065731Z DESCRIPTION:Hur kommer det sig att en aktiemäklare sadlar om och startar e tt socialt företag? Eller att en vd på ett vanligt IT-konsultföretag v äljer att använda sin erfarenhet för att sänka tröskeln till arbetsma rknaden för personer med asperger.\nUnicus grundare Lars Johansson- Kjell eröd och Anders Barnå som är vd för Unicus svenska verksamhet pratar o m bakgrunden till deras val och hur traditionella företag kan arbeta med mångfald och inkludering på ett sätt som blir lönsamt.\nMaj är Europe an Diversity month (EDM) och vi på Unicus bjuder på fyra webbinarier dä r vi pratar om mångfald som är lönsam både för individen\, för arbet sgivaren och för samhället. Vi intervjuar Sveriges kanske modigaste chef er\, och dessutom tar vi reda på hur är det att jobba tillsammans med en person som har Asperger.\nVad är det som gör en arbetsgivare attraktiv? Vems ansvar är det att driva inkluderingsfrågor i en verksamhet? Hur g ör man för att skapa nytta genom olikheter på arbetsplatsen\, och hur r ekryterar man på ett sätt som främjar mångfald.\nVi behöver utmana hu r vi tänker och agerar idag\, för vi har inte råd att ställa någon so m vill och kan jobba utanför arbetsmarknaden. Varken ekonomiskt eller mä nskligt.\n \n \n \n_______________________________________________________ _________________________ \nMicrosoft Teams meeting \nJoin on your compute r or mobile app \nClick here to join the meeting \nLäs mer | Mötesalternativ \n_______________________________________________________ _________________________ \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210504T114500 DTSTAMP:20210422T065509Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210504T110000 LAST-MODIFIED:20210422T065731Z LOCATION:Microsoft Teams-möte ORGANIZER;CN="Malin Allard":mailto:malin@unicus.com PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Webinar "Från aktiemäklare till social entreprenör" TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080E26F835337D701000000000000000 010000000CC577EEAD0E2DC4A9B5B8C4B06B7417D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hur kommer d et sig att en aktiemäklare sadlar om och startar ett socialt företag? El ler att en vd på ett vanligt IT-konsultföretag väljer att använda sin erfarenhet för att sänka tröskeln till arbetsmarknaden för personer me d asperger.

Unicus grundare Lars Johansson- Kjeller öd och Anders Barnå som är vd för Unicus svenska verksamhet pra tar om bakgrunden till deras val och hur traditionella företag kan arbeta med mångfald och inkludering på ett sätt som blir lönsamt.

Maj är European Diversity month (EDM) och vi på Unicus bjuder på fyra w ebbinarier där vi pratar om mångfald som är lönsam både för i ndividen\, för arbetsgivaren och för samhället. Vi intervjuar Sveriges kanske modigaste chefer\, och dessutom tar vi reda på hur är det att job ba tillsammans med en person som har Asperger.

Vad är det som gör en arbetsgivare attraktiv? Vems ansvar är det att driva inkluderingsfrå gor i en verksamhet? Hur gör man för att skapa nytta genom olikheter på arbetsplatsen\, och hur rekryterar man på ett sätt som främjar mångfa ld.

Vi behöver utmana hur vi tänker och agerar idag\, för vi har inte råd att ställa någon som vill och kan jobba utanför arbetsmarknaden. Varken ekonomiskt eller m änskligt.

 \;

< p class=MsoNormal> \;

 \;

_____________________________________________________ ___________________________

Microsoft Teams meeting < /o:p>

Join on your computer or mobile app < /b>

Click here to join the me eting

__________ ______________________________________________________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210422T065509Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT60M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR