Varför Asperger? Samtliga konsulter har Asperger - det är vår styrka!

Vad gör oss till så bra inom test- och kvalitetssäkring?

Unicus anställer uteslutande personer som har Aspergers. En bra testare behöver vara strukturerad, uthållig och envis, tänka logiskt och analytiskt och se både detaljer och orsakssamband – dessa egenskaper är vanligt förekommande hos personer med Aspergers. Utmärkande för diagnosen och våra konsulter är även ärligheten. Du kan vara trygg i att våra konsulter kommer att kommunicera den sanna bilden oavsett hur oönskad den är.

Lite mer text om Asperger och vad det innebär?