Miksi Autismi? Täydellinen sopivuus ohjelmistotestaukseen

Unicus näkee vahvuudet ja on hyvä toimimaan haasteiden kanssa

Autismikirjon diagnoosit ovat muuttumassa. Yhtenä yhteisenä terminä on jatkossa autismikirjo. Aiemmin yhtä osa-aluetta kuvannut ja käytössä ollut termi Asperger on poistumassa. Autismikirjo on laaja käsite, mikäli haluat tietää lisää, lue täältä Asperger  Autismikirjo

Analyyttisyys ja loogisuus ovat autismikirjon ominaisuuksia. He ajattelevat erilailla, pitävät järjestyksestä ja omaavat kyvyn tiukkaan fokusoitumiseen ja keskittymiseen, nähden yksityiskohtia joita muut eivät näe. He ovat usein kyvykkäitä tekemään tehtäviä joissa samaa asiaa toistetaan useita kertoja, lisäksi heillä on korkea moraalikäsitys ja aitoa rehellisyyttä. Tähän voidaan vielä lisätä suppea kiinnostuksen kohde, joka usein kohdistuu tietotekniikkaan, tämä tekee heistä ylivertaisen motivoituneita ja taitavia.

Autismikirjo toki aiheuttaa myös haasteita. Sosiaaliset tilanteet, tai selkeän tavoitteen ja tarkoituksen puute voi aiheuttaa konsulteillemme haasteita. Säästä tai viimeisimmistä urheilutuloksista kahviautomaatilla puhuminen ei ole konsulteillemme tyypillistä. Sen sijaan haemme kahvin, ja jatkamme työn tekemistä.

Toinen mahdollinen haaste voi olla aistiyliherkkyys valolle, äänelle tai kosketukselle.

Tehtävän aloittaminen voi joskus olla vaikeaa. Tarvitsemme ehkä muita selkeämmän ohjeistuksen työn aloittamiseen, toisaalta saatamme myös tarvita apua siihen että työn tekeminen on nyt syytä lopettaa. Rehellisyys, yhdistettynä vaikeuteen toimia “normaalin” sosiaalisen koodiston mukaan, voi saada meidät puhumaan asioista jotka eivät muita kiinnosta tai sanomaan asioita joita ei ehkä olisi syytä sanoa.

Unicuksen ydinosaamista on havaita ja toimia haasteiden kanssa. Kun käymme nämä haasteet avoimesti läpi, asiakkaamme saavat uskollisen ja sitoutuneen henkilön, joka ei luovuta ennenkuin virheet on löydetty ja korjattu. Täydellisiä ohjelmistotestaajia siis.