Visio, Missio ja Arvot Visionamme on parempi ja inklusiivisempi maailma joka rakentuu yksilöiden vahvuuksille

RObin LIlia konsultchef Unicus

Missio:

Hyödyntäen autismikirjon positiivisia ominaisuuksia luomme ainutlaatuisia tuloksia asiakkaillemme ja parannamme työntekijöittemme elämänlaatua

Arvot:

Määrittelevät jokapäiväisen toimintamme sisäisesti ja ulkoisesti. Unicuksen arvot ovat toimintamme perusta ja kertovat miten toimimme.

Ihmiskeskeisyys

Unicus haluaa asettaa ihmisen keskiöön

Inspiroiva

Unicus inspiroi yhteiskuntaa, työntekijöitä, asiakkaita ja muita kumppaneita muuttaakseen asioita

Ratkaisukeskeisyys

Unicuksen tulee olla kokenut, joustava ja ratkaisukeskeinen asiakkailleen, kumppaneilleen ja työntekijöilleen.

Laatu

Unicus keskittyy laatuun. Kaikki tekemisemme arvotetaan laadulla. Kaikessa tekemisessämme näkyy työntekijöittemme analyyttisyys, loogisuus, kyky nähdä yksityiskohtia ja sitoutuminen.