Test åt customer onboarding

Samarbetet mellan SEB trading och Unicus föll väl ut och när frågan om fler team hade behov av testare räckte bland annat Anders Gilbertsson som då var ansvarig för Onboarding, Pricing & Billing inom ISD Customers & Insights upp handen. Dels för att han tycker att mångfald och inkludering är viktiga frågor, dels för att han hade ett team i åtanke där han tänkte att en person som sticker ut från normen skulle få goda förutsättningar att lyckas.

Jag visste att Customer Onboarding teamet är ett riktigt bra och tryggt team som redan tidigare kännetecknades av mångfald och där medarbetarna visat att de verkligen uppskattar olikheter. Här har vi också redan sett att mångfalden i gruppen har påverkat resultaten positivt, säger Anders.

En helt vanlig testare

Customer Onboarding teamet bygger lösningar för digital onboarding av kunder. Ett sömlöst digitalt kundmöte kräver ett gediget testarbete och teamet behövde ytterligare en resurs. Anders berättar att det hade kunnat vara vilken konsult som helst, men att han tilltalades av möjligheten att skapa samhällsnytta samtidigt som han löste ett problem.

Har man en chans att göra samhället bättre så tycker jag faktiskt att man har en skyldighet att göra det och det känns bra att ha en arbetsgivare som har en tydlig avsikt att bidra positivt till samhället vi verkar i. När Unicus presenterade konsulten Samuel, som hade en passande bakgrund, kändes det rätt direkt, säger Anders.

När Samuel hade arbetat ett tag följde Anders upp och frågade hur det ”fungerade med honom i teamet”. När han ställde frågan på det viset möttes han av höjda ögonbryn och de undrade varför han ens frågade. De förklarade att Samuel är som vilken teammedlem som helst och dessutom presterar han jättebra.

Jag insåg att min fråga bottnade i min förutfattade mening att Aspergers innebär stora sociala utmaningar och att dessa skulle leda till problem, vilket det säkert kan göra om man inte skapar goda förutsättningar. Som konsultköpare kan jag konstatera att Unicus har en väldigt bra process för att göra sina konsulter redo för uppdrag och för att ta hand om dem och det hoppas jag att även konsultbolag med ”vanliga” konsulter väljer att ta efter.

Den enda situationen jag har varit med om där man kanske skulle kunna uppfatta att Samuel är lite ”annorlunda” var när jag hade bjudit med min chef på ett möte med hela teamet. När chefen hade börjat prata avbröt Samuel honom mitt i en mening och frågade: ”Ursäkta men vem är du?” Det var en helt relevant fråga, för vi hade inte presenterat min chef innan, men de flesta andra hade nog inte avbrutit sådär. Däremot blev det en härlig stämning i rummet efteråt.

En uppskattad kollega

Tillsammans med Unicus har teamet på SEB skapat en struktur som gör att Samuel kan må och prestera bra på jobbet och att han har en diagnos är ingenting som hans kollegor tänker på över huvud taget.

Sedan Samuel började hos oss har han gått från noll till hundra på en oerhört kort tid. Han har ett härligt driv och nyfikenhet och duckar inte för något. Jag skulle också beskriva honom som noggrann och målmedveten. Som person är han glad och positiv och eftersom han är yngre än oss andra ”gamlingar” i gruppen tillför han ett värdefullt perspektiv även på det sättet. Samuels behov av struktur har också fått en positiv effekt på hur vi jobbar, säger Olle Burholt som arbetar som testledare i teamet.