With our consultants We work based on your needs

konsulter på Unicus

Our Employees are our most important asset

Medarbetarna är Unicus viktigaste tillgång. Många känner sig kallade men få blir utvalda. Än så länge. Vägen till en anställning hos Unicus börjar i en rekryteringsprocess som bedrivs i ett flertal steg. Allt för att ge både Unicus och den blivande medarbetaren ett bra beslutsunderlag.

​När anställningsavtalet är påskrivet och konsulten börjar sker det i form av en praktik, finansierad via Arbetsförmedlingen. Praktiken är 3 månader och går den bra erbjuds medarbetaren en 6 månaders visstidsanställning, i Arbetsförmedlingens vokabulär en utvecklingsanställning. Efter totalt 9 månader är det tänkt att både medarbetare och bolag skall vara bidragsfria. Medarbetaren kan då jobba ute hos kund och debitera ett marknadspris 40 timmar per vecka.

​Praktiken är indelad i ett antal steg. Perioden inleds med en introduktion till Unicus och konsult inom systemutveckling som profession. Under praktiken lär vi känna varandra, hittar bra rutiner i en arbetsvardag och arbetar med kompetensutveckling inom områden som test (där du får certifiera dig inom ISTQB), utveckling, databaser, molnlösningar mm. Vi kommer även prata om ämnen som återhämtning och konsultrollen.

​Utöver att praktiken skall ge en bra start i rollen som konsult inom systemutveckling är det minst lika viktigt att medarbetare och ledare lär känna varandra. Det är en sak att tala om en persons styrkor och utmaningar. En annan att uppleva dem i verkligheten. Och det gäller oavsett diagnos eller ej. ​I vår arbetsmodell ingår att vi stöttar våra konsulter. Vi kartlägger varje individ vilket ger oss en tydlig bild om vilka personliga utmaningar varje konsult har. I tillämpliga delar kommunicerar vi detta med våra kunder. Vår erfarenhet visar att öppenhet kring diagnosen undanröjer hinder. Vi finns även med som partner till både kund och konsult under hela uppdraget.