With Customers This is how we create value with you

Together we find a solution

Vi på Unicus är duktiga på vad vi gör och arbetar tillsammans med våra kunder på lite andra sätt än vad som är vanligt. Egentligen är det inga konstigheter. Vi ser bara till att skapa rätt förutsättningar för våra konsulter utan att det behöver påverka arbetssätt och rutiner hos dig som kund.

Vår arbetsmodell bygger på transparens och tydlighet. Vi börjar redan innan ett uppdrag med att förbereda våra konsulter på vad som ska komma.

För att öka tydligheten för våra konsulter vill vi att det vid varje uppdrag utses en person som är utpekad som den person vi kan vända oss till vid frågor – en WorkBuddy. WorkBuddyn får i uppgift att finnas till hands och stämma av hur det går.

Tillsammans med aktuell konsult diskuterar vi vilka styrkor och utmaningar denna kan ha och tar upp dessa på en avstämning med utsedd WorkBuddy innan uppdraget startar. Oftast räcker det med att vi är transparenta och att konsulten vet att det finns medvetenhet om eventuella utmaningar som kan dyka upp. Den medvetenheten gör att energi inte behöver gå åt för att dölja sidor av sig själv vilket i sin tur leder till att de utmanande situationerna inte längre upplevs lika svåra.

Vi kommer gärna och ger teamet, som vår konsult kommer att arbeta tillsammans med, en introduktion kring vad autism / Asperger är och vilka styrkor och utmaningar som kan vara förknippade med personer som har autism / Asperger.

Read our blog