Unicus ja Helsingin Kaupunki aloittivat yhteisen matkansa syksyllä 2020 saavutettavuustestauksen parissa, tavoitteenaan kehittää ja parantaa Helsingin Kaupungin digitaalisten palveluiden konsepteja ja asiakaskokemusta. Vuonna 2022, Unicus toimii Helsingin Kaupungilla myös isoissa saavutettavuuteen liittyvissä projekteissa tarjoamassa asiantuntevaa konsultointia.

Alusta asti matkassa mukana ollut Helsingin Kaupungin saavutettavuuden Projektipäällikkö, Kati Seppälä, kokee yhteistyön Unicuksen kanssa olevan vaikuttava tekijä prosessien tehokkaassa kehittymisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. 

– Työhön ja projekteihin sitoudutaan. Kaikki tehdään kunnolla loppuun, nopeallakin aikataululla, Seppälä toteaa.

Seppälä viittaa Unicuksen konsultteihin Emmi Nyqvistiin ja Eero Helaseen, jotka ovat olleet mukana menestyksekkäässä projektissa alusta asti. Tyytyväisyys omaan työhön ja sen merkityksellisyyteen on selkeästi havaittavissa myös konsulttien keskuudessa, jotka viihtyvät saavutettavuuden ja sen tuoman sisällön kehittämisessä ja parantamisessa.

– Saavutettavuuskonsulttina työskentely on monipuolista, Nyqvist aloittaa.

– Työtehtävissä näkyy saavutettavuuden koko elinkaari työpajoista ja komponenttisuunnittelusta valmiiden sivustojen auditointiin ja tiedostojen korjaustöihin. Työnkuvan monipuolisuus, itsenäinen työskentely ja jatkuva oppiminen ammattilaisten kanssa työskennellessä tekee jokaisesta työpäivästä mielenkiintoisen, Nyqvist pohtii.

Nyqvistin mukaan parasta työssä on kuitenkin tieto siitä, että hän on mukana tekemässä monien ihmisten arjesta hieman helpompaa. Helanen komppaa ja jatkaa:

– Saavutettavuus on sellainen asia, josta ei kovin paljon kuule, ellei se kosketa juuri itseä. Itsekin osittain näkövammaisena nyt vasta saavutettavuustyöryhmässä on alkanut oikeasti huomata, kuinka paljon parannettavaa verkkosaavutettavuudessa oikeasti on.

Helanen toteaa loppuun, että myös työryhmän avoin keskustelu ja ideoiden vaihto antaa jatkuvasti uutta mietittävää ja pohdittavaa.

Saavutettavuuteen panostaminen tosiaan kannattaa: se lisää yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja tekee itsenäisen asioinnin mahdolliseksi yhä useammalle ihmiselle. Onnistuneen saavutettavuuden ytimessä on asiakaslähtöinen suunnittelu ja toteutus, jotka ovat molemmat avaintekijöitä Unicuksen tarjoamissa konsultointipalveluissa.

– Suosittelen Unicuksen kanssa yhteistyöhön lähtemistä lämpimästi, Seppälä aloittaa.

– Voin aina luottaa siihen, että yhteistyössä toteutuvat itselleni tärkeät aspektit, kuten täsmällisyys ja luotettavuus: kysymyksiin vastataan nopeasti ja ajatuksella.

Loppuun Seppälä toteaa, että Unicuksen kanssa asioidessa yksi asia on varma: työntekijät ovat lojaaleja ja työtä tehdään sydämellä.