Med våre konsulenter Vi fokuserer på våre ansattes behov

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs

Veien til en jobb hos Unicus begynner med en ansettelsesprosess som foregår i flere faser. Dette for å gi både Unicus og fremtidig medarbeider et godt grunnlag til å forstå om dette er en god match.

I tillegg til å være god start på en praksisplass, så er det viktig for ansatte og ledere å bli godt kjent med hverandre og oppleve dem i en virkelig jobbsituasjon. Det handler om å forstå en persons styrker og mulige svakheter. Og det jo egentlig  viktig uansett diagnose eller ikke.

Vår arbeidsmodell inkluderer støtte og oppfølging av våre konsulenter. Vi kartlegger hver enkelt person for å få et klart bilde av hva som skal til for at den enkelte konsulent fungerer best. Vi jobber også sammen med kunde og konsulent gjennom hele oppdraget, for å sikre at de nødvendige tilpasningene blir gjort.

I tillegg til fokus på styrker og svakheter, bruker den enkelte kandidat tiden i praksisplass til faglig fordypning. Alle konsulenter skal gjennom sertifisering i ISTQB. I tillegg blir man kjent med sentrale verktøy som Selenium, SoapUI, Jira m.fl. og bygger kompetanse innen programmeringsspråk som Python, Java og C++.