Hvorfor Asperger? Perfect match for software development and testing

Unicus fokuserer på styrker og hvordan vi kan håndtere utfordringer

Asperger, eller mer korrekt Asperger syndrom, er del av diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder).  Asperger har blitt fjernet fra diagnosekartet, men vi fortsetter å bruke begrepet sammen med ASD da det er en viktig identitet for en del av våre ansatte.

De som ofte kjennetegner en person med Asperger – og som gjør våre konsulenter til dyktige IT-konsulenter –  er at de er analytiske og logiske, er gode på å tenke “out-of-the-box”, liker struktur og orden, har høy fokus og konsentrasjon, ser detaljer som andre ofte ikke ser, er bra på repetitive oppgaver og har stor rettferdighetssans og er ærlige. Hvis vi legger til at folk med Asperger ofte har smale men dype interesseområder,  er det lett å skjønne at de som er interessert i IT har spesielle kvaliteter.

Men med Asperger kan det også være noen utfordringer. Våre konsulenter er oftest ikke de mest komfortable i sosiale situasjoner som ikke har klare mål, mening og formål. Det er oftest ikke så enkelt for dem å snakke om vær og vind og diskutere de siste sportsnyhetene ved kaffemaskinen. Hvis det er en kaffepause, vil de hente kaffen sin og gå tilbake til jobb.

En annen mulig utfordring kan være større følsomhet for lyd, lys eller berøring.

Det å komme i gang med noen oppgaver kan noen gang være en utfordring hvor en med Asperger kan trenge litt klarere beskjed enn andre –  og er de godt igang så kan de trenge litt hjelp til å stoppe. Ærlighet i kombinasjon med begrenset evne til å lese sosiale koder og kontekster kan få en med Asperger til å snakke for mye om ting som ikke interesserer andre, eller som er mindre lurt å si der å da.

Ønsker du å fordype deg og lese mer om Autisme og Asperger Syndrom anbefaler vi siden til Autismeforeningen.

Unicus’ kjernekompetanse er å kunne jobbe med våre ansatte for å identifisere og finne verktøy for å håndtere utfordringene. Når vi gjør det, får våre kunder en lojal og engasjert person som ikke gir opp før alle feil er funnet og korrigert. Helt enkelt “The perfect match for software development and testing !”