Varför Asperger? Perfect match for software development and dataanalysis

Unicus förstår styrkor och är bra på att hantera utmaningar.

Asperger, eller mer korrekt uttryckt Aspergers syndrom, är en av flera diagnoser som faller inom begreppet NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Det gemensamma för dem är att de finns och upplevs av den diagnosticerade men de syns inte på utsidan. Därav av kan de, även om de inte är grava, vara jobbigare att leva med än synliga nedsättningar.

De egenskaper som följer av Asperger som gör våra konsulter till de ultimata IT resurserna är att vi är analytiska och logiska, har förmåga att tänka i andra banor, gillar struktur och ordning, högt fokus och koncentration, ser detaljer som andra ofta missar, är tåliga för repetition samtidigt som vi har ett stort rättspatos och är genuint ärliga. Lägger vi därtill till att personer med Asperger är mycket intressestyrda så förstår vi att de som vill jobba med IT har extra drivkraft och motivation i sig.

Med Asperger följer också ofta vissa utmaningar. Våra konsulter är inte de mesta bekväma i sociala situationer utan tydligt mål, mening och syfte. Att småprata om väder och vind och diskutera de senaste sporthändelserna vid kaffeautomaten ligger inte för oss. Är det kaffepaus så hämtar vi vårt kaffe och går tillbaka för att jobba. En annan möjlig utmaning kan vara större känslighet för ljud, ljus eller beröring. Även att komma igång med uppgifter kan vara en utmaning då vi ofta behöver lite mer tydlighet än andra. Är vi sedan väl igång kan vi behöva hjälp att stoppa. Ärligheten i kombination med begränsad förmåga att läsa av koder och sammanhang kan göra att vi pratar för mycket om saker som inte intresserar andra eller som är mindre smart att säga just då.

Unicus kärnkompetens är att kunna jobba tillsammans med medarbetaren för att identifiera och hitta verktyg att hantera utmaningarna. När vi gör det får våra kunder en lojal och engagerade person som är kommer att utföra sina arbetsuppgifter till punkt och pricka oavsett om det är programmering, testautomatisering eller manuell test. The perfect match for software development helt enkelt.

Från 2016 ges inte Asperger längre som diagnos. Nu kallas det AST (Autism spektrum tillstånd) men alla som en gång fått diagnosen Asperger har den kvar. Så att fortsätta använda Asperger är inte fel men tydligre blir det om det kombineras med AST (eller ASD på engelska)

Vill du fördjupa dig än mer i vad Asperger är rekommenderar vi att du följer länken till sajten Autism.se.