Varför autism / Asperger? Perfect match for software development and dataanalysis

Unicus förstår styrkor och är bra på att hantera utmaningar.

Egenskaper som följer av autism / Asperger som gör våra konsulter till de ultimata IT-resurserna är att vi är analytiska och logiska, har förmåga att tänka i andra banor, gillar struktur och ordning, högt fokus och koncentration, ser detaljer som andra ofta missar, är tåliga för repetition samtidigt som vi har ett stort rättspatos och är genuint ärliga. Lägger vi till att personer med autism / Asperger är mycket intressestyrda så förstår vi att de som vill jobba med IT har extra drivkraft och motivation i sig.

Med autism / Asperger följer också ofta vissa utmaningar. Våra konsulter är inte de mest bekväma i sociala situationer utan tydligt mål, mening och syfte. Att småprata om väder och vind och diskutera de senaste sporthändelserna vid kaffeautomaten ligger inte för oss. Är det kaffepaus så hämtar vi vårt kaffe och går tillbaka för att jobba. En annan möjlig utmaning kan vara större känslighet för ljud, ljus eller beröring.

Unicus har lång erfarenhet och har en väl beprövad arbetsmodell för uppstart och uppföljning av våra konsulter i uppdragen. Vår kärnkompetens är att kunna jobba tillsammans med medarbetaren för att identifiera och hitta verktyg att hantera utmaningarna. När vi gör det får våra kunder en lojal och engagerade person som kommer att utföra sina arbetsuppgifter till punkt och pricka.

Varför vi väljer att skriva autism / Asperger

Från 2016 ges inte Asperger längre som diagnos. Nu kallas det AST (Autism spektrumtillstånd) men alla som en gång fått diagnosen Asperger har den kvar.

När någon utreds för autism används ofta diagnos manualen DCM-5. I DCM-5 har diagnosen Asperger (och andra mer specifika autism-diagnoser) tagits bort och man pratar istället om “autism spectrum disorder”. DSM-5 används mycket i Sverige men när en läkare ska registrera en diagnos till Socialstyrelsen används kodverket ICD-10. I ICD-10 finns diagnosen Asperger kvar och vissa personer får denna. 

På grund av detta samt att de individer som tidigare fått en Asperger diagnos har kvar denna har vi valt att prata om både Asperger och autism. 

Vill du fördjupa dig än mer i autism / Asperger rekommenderar vi att du följer länken till sajten Autism.se.