Med kunder Allt handlar om att leverera värde till dig som kund

Vi gör enkelt tillsammans

Vi på Unicus är duktiga på vad vi gör och arbetar tillsammans med våra kunder på lite andra sätt än vad som är vanligt. Egentligen är det inga konstigheter. Vi ser bara till att skapa rätt förutsättningar för våra konsulter utan att det behöver påverka arbetssätt och rutiner hos dig som kund.

Vår modell för hur vi arbetar bygger på transparens, tid och tydlighet. Vi börjar redan innan ett uppdrag med att förbereda våra konsulter på vad som ska komma. Det gör vi genom dialog med dig som kund. Frågor vi diskuterar rör både vilka kompetenser som kommer att krävas i uppdraget, hur kulturen på arbetsplatsen är och vilka regler som finns.

För att öka tydligheten för våra konsulter vill vi att det vid varje uppdrag utses en person som är utpekad som den person vi kan vända oss till vid frågor – en WorkBuddy. WorkBuddyn får i uppgift att finnas till hands och stämma av hur det går, det är även den personen vi kan vända oss till när det gäller exempelvis prioriteringsfrågor.

Tillsammans med aktuell konsult diskuterar vi vilka styrkor och utmaningar denna kan ha och tar upp dessa på en avstämning med utsedd WorkBuddy innan uppdraget startar. Oftast räcker det med att vi är transparenta och att konsulten vet att det finns medvetenhet om eventuella utmaningar som kan dyka upp. Den medvetenheten gör att energi inte behöver gå åt för att dölja sidor av sig själv vilket i sin tur leder till att de utmanande situationerna inte längre upplevs lika svåra.

Vi kommer gärna och ger teamet som vår konsult kommer att arbeta tillsammans med en introduktion kring vad Asperger är och vilka styrkor och utmaningar som kan vara förknippade med personer som har Asperger.

Under ett uppdrag har vi, särskilt i början, täta avstämningar för att få höra hur uppdraget går. Vi vill då höra både kring vad som fungerar bra men syftet är framförallt att i tid kunna fånga upp tecken på om det finns områden där vi från Unicus kan behöva komma in och stötta konsulten. Avstämningarna sker oftast med den utsedda WorkBuddyn men även med andra personer i arbetsteamet.

Läs vår blogg