Kvalitetssikring av data Vi er kvalitet

Kvalitet ligger i vår natur

Når man arbeider med tusenvis av datapunkter er det vanskelig å se om og hvor det er feil. Vanskelig, men ikke umulig! Vi kan hjelpe deg med kvalitetssikring så du minimerer risikoen for feil data i dine systemer.

Det er viktig at IT-systemer fungerer etter hensikten. Men det er vel så viktig å sikre at det er kvalitet i dataene i systemet. Vi kan gå gjennom store datamengder for å hjelpe din virksomhet med validering og kontroll av data. Vi har også erfaring med å hente data fra flere kilder for å sette sammen den nødvendige dataen, både manuelt og automatisert.

Noen ganger kan man automatisere kvalitetskontrollen av data. Det kan innebære å lage script/program som henter data fra flere kilder, sikre at data lagres på riktig sted eller skape metoder for repetitivt stille samme spørsmål til en database.

Når man skal migrerer fra et system til et annet er det viktig at dataen som overføres er riktig, logisk og at det ikke er tomme felt. Det kan også noen ganger være viktig at begrep og terminologi i de forskjellige datasystemene brukes på samme måte og at verdier er i samme format. Da er det viktig å gjennomføre en datavask for å sikre at all relevant data er på riktig sted og i riktig format. Denne kan gjøres manuelt, gjennom å bruke verktøy eller ved å automatisere deler av prosessen. Det dreier seg ofte om store datamengder, så det gjelder å kunne ha overblikk kombinert med tålmodighet og nøyaktighet.

Noen ganger kan man unngå fremtidige IT-problemer ved å la en 3.part gjøre kvalitetssikring av en kravspesifikasjon. Generelt kan man si at jo tidligere man avdekker feil eller uklarheter, jo mer penger kan man spare. Ved å la friske øyne granske kravene tidlig i prosessen kan man finne krav som ikke er så tydelige som de bør være. Vi kan bidra til å stille de klargjørende spørsmålene.

Våre konsulenter har IT-kunnskap kombinert med egenskaper som nøyaktighet, tålmodighet og overblikk som er essensielt for å kunne levere kvalitetssikring av data på et høyt nivå.

Gro Rognstad, Senior Vice President IT Banking Services, DNB

”Vi bruker de på komplekse områder, de går rakst inn, skaffer seg veldig raskt oversikt og leverer presise, gode analyser, for eksempel ved behandlingen av store datamengder.”

Gro Rognstad, Senior Vice President IT Banking Services, DNB

”Vi er virkelig fornøyd med å bruke Unicus som leverandør”

Møller Mobility Group, Jon Henrik Brorson

”Det som er så fantastisk er at de vi leier fra Unicus har et syn for detaljer som er helt unikt”