Jobb hos oss Vil du jobbe hos Unicus?

Hvordan er det å jobbe hos Unicus?

Vi stiller egentlig bare to krav til deg som ønsker å jobbe hos oss:

  • Du må ha en autismespektrumdiagnose (Asperger Syndrom)
  • Du må ha bra IT-kunnskap og en interesse for området

Vi bryr oss ikke om du har hull i CV-en. Vi bryr oss ikke om du ikke har vært i jobb på en stund. Det vi bryr oss om er det du kan, din vilje til å lære mer og din vilje til å bidra. Egenskaper som er viktig for oss er tålmodighet, struktur, analytiske evner, problemløsning og fokus.

Våre konsulenter er i dag i aldersspennet 24-54. Bakgrunnen er forskjellig. Noen har relevant erfaring, mange har ikke. Noen har doktorgrad eller mastergrad mens andre ikke har høyere studier.

Som konsulent hos oss vil du for eksempel jobbe med testing og kvalitetssikring, og det kan innebære oppgaver som:

  • Funksjonell test av IT-system
  • Teknisk test
  • Testautomatisering
  • Kvalitetssikring av data

I tillegg jobber vi også med utvikling. Oppgaver vil være utvikling og videreutvikling av kundens systemer og løsninger, og det kan være front-end, back-end eller apper.

De fleste av våre kunder jobber agilt, så du må være komfortabel med å jobbe etter denne typen metodikk.

Noen av våre konsulenter jobber også med dataanalyse og data science. Det innebærer oppgaver som

  • Analyse av store datamengder
  • Være med å utvikle modeller for data-analyse
  • Bearbeide og klargjøre data

For mer detaljer, se stillingsbeskrivelsene nedenfor.

Våre ledige stillinger