Test og testdesign Alt kan ikke og skal ikke automatiseres

Manuelle tester krever egenskaper som nøyaktighet, tålmodighet og systematikk

Det å planlegge, designe og gjennomføre manuelle tester er fortsatt viktig for kvaliteten på et IT-system – selv i disse dager hvor det er stort fokus på automatisering. Det kan være områder det ikke er så lett å automatisere eller man ikke har kommet langt nok i automatisering. Det kan også være forhold som ikke egner seg å automatisere.

Vi kan hjelpe deg med de fleste typer av manuell test, enten det er funksjonell eller ikke-funksjonell test. Det kan være testområder som utforskende testing, tester basert på testcases, akseptansetest, regresjonstest og integrasjonstest. Våre konsulenter har erfaring med å evaluere kravspesifikasjoner, designe tester, gjennomføre tester og lage testrapporter.

Unicus jobber hovedsakelig for større virksomheter som har egne testressurser og testmetodikk. Men vi har sett at også mindre virksomheter har testbehov. Tjenesten « Tested by Unicus» er spesialsydd for dem. Den er primært rettet mot små bedrifter, for eksempel oppstartsbedrifter og SMB som ikke har egne testressurser.

​Det er enkelt for deg. Du gir oss bare tilgang til det som skal testes. Sammen blir vi enig om omfang og type tester. Vi utfører arbeidet og rapporterer samtlige feil og svakheter til deg.

Vi kan også ta totalansvar for testingen eller teste fast ved pre-definerte intervaller.

Det vi er opptatt av er å finne alle relevante feil, slik at du kan fremstå utad som en profesjonell og kvalitetsorientert organisasjon. Og etter 10 års erfaring med test, ser vi at våre testere ofte finner feil andre ikke finner. Det gir en trygghet for deg.

Kontakt oss om test!

Mikael Faghihi, Team Lead på SEB

”Våra Unicus konsulter har kvalitéer som gör dem till utmärkta testare: envisa, strukturerade och analytiska. Därför var jag inte förvånad över den höga kvalitén i deras arbete och att vi gick live med ovanligt få fel.”

Les mer