Hvordan vi jobber Vi tar utgangspunkt i våre ansatte

Våre medarbeidere og kunder er våre viktigste ressurser

Medarbeidere og kunder er Unicus viktigste ressurser. Veien til en jobb hos Unicus begynner med en ansettelsesprosess som foregår i flere faser. Først flere intervjuer, så praksisplass og deretter vanlig ansettelse med oppdrag for kunder. Alt for å gi både Unicus og fremtidig medarbeider et godt grunnlag til å se at det fungerer bra.

I tillegg til å være god start på en praksisplass, så er det viktig for ansatte og ledere å bli godt kjent med hverandre. Det handler om å forstå en persons styrker og mulige svakheter. Og det gjelder jo egentlig uansett diagnose eller ikke.

Vår arbeidsmodell inkluderer støtte og oppfølging av våre konsulenter. Vi kartlegger hver enkelt person for å få et klart bilde av hvordan den enkelte konsulent fungerer best. Vi jobber også sammen med kunde og konsulent gjennom hele oppdraget, for å sikre at de nødvendige tilpasningene blir gjort. Ofte er det bare små tilpasninger som skal til for at våre konsulenter fungerer optimalt.