RPA – Robotic Process Automation Automatisering som forenkler

Automatiser med høy effektivitet og et øye for detaljer

RPA – Robotic Process Automation, eller automatiserte robot prosesser høres kanskje for noen av oss ut til å høre hjemme i en Science fiction film. Faktum er at RPA har eksistert siden 2012, men har i de seneste årene blitt en mer og mer kjent ettersom flere bedrifter har tatt teknologien i bruk. 

Der RPA på det tidligste stadiet nesten utelukkende var synonymt med løsninger for bank og forsikringsbransjen, er det nå vel så vanlig i store konsern, så vel som mindre bedrifter å benytte seg av disse automatiserte prosessene. 

Enkelt forklart er RPA en programvare»robot» som utfører menneskelige taste – og museklikk for å automatisere en eller flere prosesser.  

Ta fakturering som et eksempel. 

Der en tidligere måtte gjennom kanskje 10-20 manuelle operasjoner som: åpne opp selskapets ERP løsninglogge seg på med brukernavn og passordsøke opp kundenavnsøke opp prosjekt – søke opp varenummer – antall enheter – fra dato/til dato etc. etc. , kan dette nå gjøres fullstendig automatisert, uten fare for eventuelle skrivefeil eller mangler – alt utført i en automatisert prosess.  

Unicus har de seneste årene sertifisert en rekke av våre konsulenter innen UIPath og Microsoft Power Automate (se Gartners Magic Quadrant for 2022 nedenfor), og har nå flere erfarne konsulenter som kan bistå med robotisering av dine prosesser. Dette gjelder enten din bedrift allerede har etablerte roboter som skal vedlikeholdes og driftes, eller om dere er på «tegnestadiet» hva innføring av RPA gjelder. 

RPA har blitt viktig for mange virksomheter – de aller fleste har enten allerede innført automatiserte prosesser, eller de har konkrete ambisjoner om å starte med det. Dette skyldes både et ønske om å automatisere statiske prosesser for økt lønnsomhet, samt ikke minst å unngå de mange feil og unøyaktigheter som kan skje i manuelle søk, registreringer og inntastinger. Dette stiller høye krav til å etablere et sett med gode og helhetlige automatisere prosesser, god kjennskap til testing og utvikling – ellers vil det ikke være mulig å lykkes med sine ambisjoner. 

Alle våre konsulenter har bred teknisk kompetanse, enten fra utdannelse, tidligere jobber eller egne prosjekter. Mange har også utviklerkompetanse. Kombinert med testerfaring fra mange bransjer og prosjekter gjør dette at de både raskt kan sette seg inn i hvordan et system fungerer, og raskt kunne identifisere prosesser som kan automatiseres, bygge opp regimet for prosessautomatiseringen, samt implementere løsningen.  

Kontakt oss om RPA