Finner feil som ikke har blitt oppdaget tidligere

Privat Netbank kjørte et pilotprosjekt med to konsulenter fra Unicus.

Vi fikk akkurat den hjelpen vi trengte. De hadde en helt annen systematisk tilnærming til testing. De har virkelig bidratt til at banken fikk rullet ut den nye nettbanken. Erfaringene fra prosjektet er udelt positive. De to konsulentene har gjort en formidabel jobb og de har funnet feil som produktområdet selv ikke har sett. Noen av feilene eksisterte også i den gamle løsningen uten at de tidligere har vært identifisert. Konsulentene fra Unicus har vært fremragende og bidratt med en betydelig forretningsverdi.

De er nå etterspurt av mange andre fagområder i banken.