Styre og investorer Styre i Unicus

Ørjan Hernes, Styreleder

Ørjan Hernes har mange års erfaring fra IT-bransjen som leder og investor. Ørjan er utdannet Sivilingeniør fra Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet. ​

Erik Theodor Jakobsen, Styremedlem

Erik Th. Jakobsen er investeringsmedarbeider i Ferd Capital. Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern, og Capital er Ferds avdeling for langsiktig aktivt eierskap i private og børsnoterte selskaper. Erik har erfaring fra aktivt eierskap og finansiell- og strategisk analyse innen flere bransjer og er styreobservatør i Mestergruppen og Mnemonic, to av de større selskapene i Ferds private portefølje. Erik har også konsulenterfaring fra EY (Ernst & Young) både i Oslo og London Erik er utdannet Siviløkonom fra BI i Oslo med utvekslingsopphold hos IE Business School i Madrid.

Anne Holm Rannaleet, Styremedlem

Anne Holm Rannaleet er en del av teamet som bygde Industri Kapital, i dag kalt IK Investment Partners («IK»), et ledende europeisk Private Equity-selskap. Hun jobber for tiden som Senior Advisor, Public Affairs til IK, og er en del av IKs Industrial Network. I tillegg er Anne aktivt involvert i IKARE Ltd, som driver filantropisk venturekapitalvirksomhet. Anne har tidligere vært i styret for EVPA (European Venture Philanthropy Association) og representerte Mid-Market og Norden i den europeiske risikokapitalforeningen Invest Europe’s Public Affairs Executive. Anne er også medlem av Invest Europe’s ansvarlige investeringsavdeling. Anne er utdannet i internasjonal økonomi fra Uppsala universitet.

Lars Johansson-Kjellerød, Styremedlem & Gründer av Unicus

Lars Johansson-Kjellerød er grunnlegger av Unicus og jobber som forretningsutvikler. Før han startet Unicus jobbet han er rekke år innen finans. Lars er utdannet Siviløkonom fra Universitetet i Karlstad ​  

Espen Daae, Observatør

Espen Daae er forretningsutvikler hos Ferd Sosiale Entreprenører. Unicus er en av Ferds sosiale entreprenører. Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Espen har lang erfaring innen forretningsutvikling, venture-­ og konsulentvirksomhet innen fornybar energi og bioteknologi, og fra Corporate Finance og forretningsutvikling i London Espen er utdannet Sivilingeniør fra University of Surrey og MBA fra INSEAD.  

Ferd

Ferd er en viktig partner og investor i Unicus. Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som fokuserer på verdiskapende langsiktig eierskap i selskaper og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle driften har konsernet et sterkt engasjement innen sosialt entreprenørskap. Ferd eies av Johan H. Andresen med familie. Les mer på www.ferd.no