Styre og investorer Styre i Unicus

Espen Daae, Styreleder

Espen Daae er investeringssjef sosiale investeringer, hos Ferd Sosiale Entreprenører. Unicus er en av Ferds sosiale entreprenører. Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Espen har lang erfaring innen forretningsutvikling, venture-­ og konsulentvirksomhet innen fornybar energi og bioteknologi, og fra Corporate Finance og forretningsutvikling i London Espen er utdannet Sivilingeniør fra University of Surrey og MBA fra INSEAD.

Erik Theodor Jakobsen, Styremedlem

Erik Th. Jakobsen er investeringsmedarbeider i Ferd Capital. Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern, og Capital er Ferds avdeling for langsiktig aktivt eierskap i private og børsnoterte selskaper. Erik har erfaring fra aktivt eierskap og finansiell- og strategisk analyse innen flere bransjer og er styreobservatør i Mestergruppen og Mnemonic, to av de større selskapene i Ferds private portefølje. Erik har også konsulenterfaring fra EY (Ernst & Young) både i Oslo og London Erik er utdannet Siviløkonom fra BI i Oslo med utvekslingsopphold hos IE Business School i Madrid.

Anne Holm Rannaleet, Styremedlem

Anne Holm Rannaleet er en del av teamet som bygget Industri Kapital, i dag kalt IK Partners (“IK”), et ledende europeisk Private Equity-selskap. Etter pensjonering fra IK i 2008 fungerer hun for tiden som seniorrådgiver. I tillegg er Anne administrerende direktør for IKARE Ltd, en britisk registrert veldedighetsorganisasjon som opererer i samsvar med venture filantropi-prinsippene, hvis hovedgiver er IK. Anne er også styremedlem i den tverrsektorielle foreningen Effektfullt, hvis oppgave det er å bidra til å utvide og utdype bruken av effektmåling og styring i Sverige.

Anne har tidligere sittet i EVPA-styret (European Venture Philanthropy Association), og representert Mid-Market and the Nordic Region Buy-outs på Public Affairs Executive i venturekapital- og private equity-bransjeforeningen, Invest Europe, vis-a-vis politikk og beslutningstakere i EU.

Anne har en MSc i internasjonal økonomi og forretningsadministrasjon fra Uppsala universitet i Sverige.

Lars Johansson-Kjellerød, Styremedlem & Gründer av Unicus

Lars Johansson-Kjellerød er grunnlegger av Unicus og er daglig leder i Unicus Holding, eierselskapet til Unicus. Før han startet Unicus jobbet han er rekke år innen finans. Lars er utdannet Siviløkonom fra Universitetet i Karlstad ​

Ferd

Ferd er en viktig partner og investor i Unicus. Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som fokuserer på verdiskapende langsiktig eierskap i selskaper og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle driften har konsernet et sterkt engasjement innen sosialt entreprenørskap. Ferd eies av Johan H. Andresen med familie. Les mer på www.ferd.no