Høsten 2018 var Unicus inne på 2 prosjekter hos Coop. Ett var testing av PDA opp mot SAP løsningen på logistikk. Det var for å sjekke at alle opplysninger om varebeholdning ,svinn etc stemte, og at PDA’en hentet riktig informasjon. Deretter var det testing av medlemsregisteret til Coop. Vi håper å komme sterkere tilbake senere.