Tomra har engasjert 2 konsulenter fra Unicus til teknisk og funksjonell testing av embedded software i deres panteautomater. På kort tid har de satt seg inn i verktøy og metode og leverer verdi. De er akkurat som andre konsulenter, men veldig dyktige sier Anne Grete Eldegard.