Ansvarsfølelse, faglig stolthet og nøyaktighet

Oppdraget gikk ut på å teste programmeringsgrensesnittet som gjør informasjon fra grunnboken og borettsregisteret tilgjengelig for offentligheten som samler det meste som finnes av stedfestet informasjon. Kartverket har ansvaret for å lede og koordinere prosjektet, som har over seks hundere som videreformidler, eller selv er store brukere av informasjonen. Det er essensielt at informasjonen fra grunnboken og borettsregisteret gjengis korrekt.

I tillegg til egne tester fikk Unicus i oppgave å teste 2500 prøver fra gunnboken og 1000 tester fra borettsregisteret. Det gikk unna i et tempo som langt overgikk forventningene. De brukte utrolig kort tid på å sette seg inn i problemstillingen. Henrik Lund Pedersen trekker frem deres evne til å beholde konsentrasjonen når oppgavene er repetitive, uten å gå lei.

Evnen til å være fokusert hele tiden var en viktig årsak til at de fant flere feil enn våre egne medarbeidere, selv med tinglysningsfaglig bakgrunn. Retestingen viste at det var relativt får feil som Unicus teamet overså. De arbeidet så raskt at de brukte langt færre timer enn forventet. Etter kort tid tenkte vi ikke på at de hadde en Asperger diagnose. Det var hyggelige mennesker som fant seg godt til rette.