Statnett – fremtiden er elektrisk

I november 2020 startet vi et meget spennende prosjekt med Statnett – «dimensjonering av strømreservene i Norden». 

For at kraftsystemet skal fungere må det være balanse mellom produksjon og forbruk av strøm. Når det er balanse ligger systemet på 50 Hz. 

I strømnettet oppstår det veldig ofte ubalanser. En ubalanse oppstår fordi det enten brukes mer eller mindre strøm enn det produseres. Dette reguleres ved at en strømleverandør da enten må produsere mer strøm, eller mindre – avhengig av denne ubalansen. Denne reguleringen er svært kostbar, og strømleverandører som Statnett forsøker å redusere denne reguleringen i så stor grad som mulig. 

Prosjektet ser på, og analyserer data som: historiske data, øyeblikksbilde data, kapasiteter i strømnettet, nåsituasjon hva strømforbruk gjelder, produksjonsdata etc. Til sammen utgjør dette enorme mengder data så langt som 10 år tilbake i tid – frem til øyeblikksituasjonen som kontinuerlig skal tolkes og analyseres. 

Hensikten med prosjektet er å utarbeide algoritmer som skal predikere / forutse en til hver tids ubalanse  og utarbeide algoritmer som så kan dimensjonere produksjonen tilpasset ubalansen. 

Unicus sin rolle i prosjektet har vært nettopp dette – hente inn og analysere data som beskrevet ovenfor, for deretter utvikle en optimaliseringsalgoritme for dimensjonering av strømproduksjon for Norges 4 strømfordelingssoner. I tillegg utviklet Unicus en optimaliseringsalgoritme for balansering av reserver på tvers av strømfordelingssonene i de respektive land.