Vi fikk mye test verdi for pengene

Unicus var innleid for å bidra til utføring av ytelsestesting av kjerneapplikasjonen Nutics Production System (NPS) til Det Norske Veritas

Oppgavene til de to tekniske testerne fra Unicus var bidrag til å etablere testscript samt utføring av performance testing med Loadrunner som testverktøy.

Vår opplevelse av konsulentene fra Unicus var at de var meget effektive og konsentrert om oppgaven. De leverte godt over våre forventninger. De jobbet struktuert med scripting av testcaser, brukte Loadrunner som testverktøy og gjennomførte testene raskt og effektivt.

Vi følte vi fikk utrolig mye testverdi for pengene sier Thor Olav Sørnmo