Ferd Sosiale Entreprenører – vår største eksterne eier – la frem sin resultatrapport for sosiale resultater på et større arrangement i Oslo 24.mai. Vi er veldig stolte av de sosiale resultatene vi har skapt og at vi er en del av FSEs portefølje av nyskapende sosiale entreprenører. Les om mer om våre resultater her.