Informasjonsmøte er for deg som vil vite mer om hva vi gjør, hvordan vi gjør det og hvorfor vi gjør det. Denne informasjonen kan være bra for deg som vil kjøpe våre tjenester, jobber for å hjelpe mennesker som har Aspergers, for foreldre som ønsker å se muligheter for barna sine eller for de som tenker på å søke jobb hos oss.

Vi begynner med informasjonsmøter ca hver annen måned.

Første møte er torsdag 27.februar 2020 kl 1400 i Strandveien 12., Lysaker. Påmelding

Følg med på denne siden eller følg oss på LinkedIn; https://www.linkedin.com/company/unicus/?viewAsMember=true
Hvis dere er mange på en arbeidsplass som ønsker informasjon om oss, er du velkommen til å kontakte oss og vi vil arrangere et spesifikt møte hos dere.