Informasjonsmøte er for deg som vil vite mer om hva vi gjør, hvordan vi gjør det og hvorfor vi gjør det. Denne informasjonen kan være bra for deg som vil kjøpe våre tjenester, jobber for å hjelpe mennesker som har Aspergers, for foreldre som ønsker å se muligheter for barna sine eller for de som tenker på å søke jobb hos oss.

Vi har informasjonsmøter ca hver annen måned.

Neste møte er foreløpig utsatt 

Følg med på denne siden eller følg oss på LinkedIn; https://www.linkedin.com/company/unicus/?viewAsMember=true
Hvis dere er mange på en arbeidsplass som ønsker informasjon om oss, er du velkommen til å kontakte oss og vi kan se om det er mulig å arrangere et spesifikt møte hos dere.