Unicus slår seg sammen med auticon og danner verdens største selskap hvor flertallet av de ansatte er på autisme-spekteret. Unicus-gründer og CEO, Lars Johansson-Kjellerød, trer inn i ledergruppen i det nye selskapet.    

Avtalen er et offensivt grep som forener to innovative, sosiale virksomheter og globale aktører i IT-bransjen. Begge selskapene ansetter personer med autisme som IT-konsulenter.

– Unicus og auticon har samme DNA og en felles visjon om å skape en mer inkluderende verden. Når vi slår oss sammen, vil vi ha de beste forutsetningene for å lykkes med å fremme endring og innovasjon og skape et ledende IT-konsulentselskap med nevromangfold. Jeg gleder meg, sier Unicus- gründer og CEO, Lars Johansson-Kjellerød.

Det sammenslåtte selskapet vil ha virksomhet i 14 land, og forventer en omsetning på 50 millioner euro og mer enn 600 ansatte ved utgangen av 2023. Mer enn 80 prosent av medarbeiderne i det nye selskapet vil være på autisme-spekteret, og vi kjenner ingen selskaper i verden som har en større andel.

Inkludering fra utenforskap

Flertallet av medarbeiderne i Unicus og auticon har ofte vært lenge utenfor arbeidslivet. Det anslås at mellom 70-80 prosent av voksne med autisme ikke er i noen form for meningsfylt arbeid. Dette til tross for at mange personer med autisme har positive særtrekk som er etterspurte egenskaper i arbeidslivet, som for eksempel detaljfokus, nøyaktighet, struktur og systematisk tilnærming.

Når du kobler disse egenskapene med høy IT kompetanse har både Unicus og auticon erfart at dette skaper et konkurransefortrinn. De har på hver sin kant også erfart at medarbeiderne får økt selvtillit og livskvalitet av å komme i fast arbeid.

– Unicus og auticon bidrar til å skape bedre liv for medarbeiderne, samtidig som vi skaper resultater for kundene våre, fortsetter Unicus-sjefen.  

Ambisjoner om vekst

Det norske investeringsselskapet Ferd har vært aksjonær i begge selskapene, og pådriver for sammenslåingen. Formålet er å skape et sterkere selskap, som kan skape enda større verdier og enda større sosial effekt – både i dagens markeder og i nye.

– Sammenslåingen av auticon og Unicus er en viktig milepæl for investering i sosial bærekraft. Vi begynte å investere i sosiale entreprenører i 2007, med en visjon om at det var mulig å utvikle innovative selskaper som kunne levere både stor sosial effekt og sterke økonomiske resultater, sier eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen.

– I 2009 ga vi et lite tilskudd til Unicus for å finansiere et pilotprosjekt og senere gikk vi inn som eier. Vi investerte i auticon i 2018. I dag skaper vi en global sosial entreprenør, en av de aller største i sitt slag, med ambisiøse planer fremover. Det gjør oss selvsagt veldig glade og stolte, sier Andresen

Kundene vil med sammenslåingen få tilgang til et enda større utvalg av IT-, programvare- og administrasjonstjenester, og et større team med et globalt fotavtrykk. Unicus’ kunder vil etter sammenslåingen også få tilgang på auticons rådgivning knyttet til ledelse av nevromangfold. Samtidig kan de ansatte fortsette å utvikle seg i det samme, trygge arbeidsmiljøet.

-Vi gleder oss til å jobbe tettere sammen med auticon fremover. Sammenslåingen vil gi oss et enda sterkere fundament for å tilby ledende IT-tjenester og bygge høy kompetanse blant våre ansatte. Vi tror også at auticons tjenester innen nevromangfold (Neuroinclusion Services) vil være spennende for mange virksomheter i Norge, sier daglig leder i Unicus Norge, Christian Ursin-Holm

Det norske investeringsselskapet Ferd vil eie 47,7 prosent i det nye selskapet, sammen med sentrale investorer som Autism Impact Fund, Ananda Impact Ventures, KOIS, Felix Porsche, Sir Richard Branson, Ferst Capital Partners og Esmée Fairbairn Foundation.