De to konsulentene fra Unicus har testet et komplekst dokumenthåndterings- og arkivsystem i vårt produksjonsmiljø og funnet feil og mangler som ikke er oppdaget ved vår egen interne testing.

Siden testingen har gått så bra, er konsulentene nå hovedtestere i vårt produksjonsmiljø av dokumenthåndterings- og arkivsystemet for endringer og større migrering

Sitater fra Statkraft

“Vi er sikre på at vi sammen med Unicus vil bringe nye aspekter av testing til Statkraft” – Yvonne Mrusek-Knutsen, VP Global Applications.

“Våre testere fra Unicus har utført tester med nye øyne og nye perspektiver” – Kirsti Johanne Repstad, Subject Matter Expert Document Management and Archiving