Statkraft og Unicus etablerte laget Unicraft i en dugnad for å løse problemer i Corona-krisen. De tilbrakte helgen i et 48 timers Hackathon, og problemet de løste var å forutsi riktig tidspunkt for sykehusinnleggelse av Covid-19 pasienter ved hjelp av video- og stemmegjenkjenning. De endte på topp 5 i kategorien “Redde liv” av 300 lag. Hele arrangementet ble gjort online ved hjelp av Microsoft-team og metodikken Design Thinking. Dette var et eksperiment og viser at innovasjon kan skje også online. Nøkkelen er å sette sammen et team med interesse for å løse et reelt problem.