Statnett har nå tildelt Unicus AS rammeavtale “Konsulenttjenester på test og kvalitetssikring av IT systemer”. Det er i Statnett sin interesse å bidra til et inkluderende arbeidsliv og stiller oss vært positive til et slik samarbeid. Med denne avtalen håper Statnett å kunne nyttiggjøre seg Unicus sin spisskompetanse blant annet i arbeidet med datakonvertering, kvalitetssikring av data og automatisering av test. Vi tror at Unicus vil kunne gi ett betydelig bidrag til arbeidet med å etablere og sikre ett solid digitalt fundament.

Unicus fokuserer på at medarbeidernes styrker blir et fortrinn i stedet for å la seg begrense av behovet for tilpassing. Personer med Aspergers-syndrom ser ofte sammenhenger og detaljer raskere og enklere enn andre. De er analytiske, logiske og strukturerte. I tillegg jobber de ofte raskt og trives godt i agile team. Som alle andre har Unicus sine medarbeidere forskjellig personlighet og preferanser, konsulentselskapet jobber derfor aktivt for å sikre god match mellom kundens behov og konsulentenes fagkunnskap og personlighet.

Jeg er veldig fornøyd med å ha fått denne avtalen på plass og således Unicus med på laget sier avdelingsleder IT, Olav Resser.