Teknisk Ukeblad skriver om Unicus i en større artikkel om hvordan vi og andre bedrifter ansetter personer med asperger og andre nevrobiologiske diagnoser. Målet er å skape en arbeidsplass der ansatte med slik nevrologisk annerledeshet, eller nevrodiversitet, kan gjøre annerledesheten til en styrke – ikke et handicap.

Les mer her