Øystein og Erik er hentet inn av Statoil for å teste ut et nytt datasystem. De har diagnosen Aspergers, så de færreste kan gjøre jobben bedre enn dem.

https://www.budstikka.no/okonomi/okonomi-bolig/de-er-statoils-raeste-it-testere/s/2-2.310-1.8285093