Våra tjänster Systemutveckling & dataanalys

Bäst på programmering, automatisering och test

Modern systemutveckling och dataanalys kräver bred kompetens och olika perspektiv. 

Framgångsrika affärer i en uppkopplad och integrerad värld kräver anställda och konsulter med en bred kompetens. Därför finns Unicus med sina vassa konsulter inom  programmering, automatisering och test. Alla med Aspergers för att det gör oss bättre. Att välja Unicus som leverantör är att göra en affär med social knorr. Hjärna och hjärta i skön kombination. 

IT är en fantastisk tillgång för organisationer och företag, men det finns ofta en del ovisshet i att förlita sig på komplicerade och svåröverskådliga system. Det är här vi kommer in! Välj Unicus och du får tillgång till kompetens, lojalitet, förmåga att tänka utanför boxen och en hel del till.

Våra konsulter har blandad bakgrund och är olika gamla. En del har ett långt yrkesliv bakom sig, andra kommer direkt från skolan. Gemensamt är ett brinnande intresse för teknik och IT i allmänhet och programmering i synnerhet. Till detta fogar Unicus under praktiken grundläggande kunskap i modernt systemutvecklingsarbete. Resultatet blir en konsult med både bred och djup kompetens. En T-profil som resurs i er strävan mot att implementera och arbeta efter DevOps principer.