eLearning

Effektiv eLearning för dig som vill lära dig mer neurodiversitet på arbetsplatsen

Utbildnigen är utformad för att öka medvetenheten om och ge en grundkunskap i neurodiversitet. Som chef och/eller kollega får du insikter i, och förståelse för vad det innebär att vara neurodivergent på arbetsplatsen. Därtill får du konkreta tips för hur du ska agera för att skapa en miljö där dina neurodivergenta kollegor mår bra och där ert samarbete blir ömsesidigt berikad.

Utbildningen ackrediteras av CPD. Kursen ger dig en status som “NeuroAware”. Som ett bevis på detta tilldelas du en digital legitimation att visa upp i dina sociala kanaler.

Stöd för neurodiversitet på arbetsplatsen

Neurodiversitet är den rad av skillnader i individuell hjärnfunktion och beteendemässiga egenskaper, som betraktas som en del av normal variation i den mänskliga populationen. Statistik visa på att 15-20% av alla människor är neurodivergenta, inklusive tillstånd som ADHD, dyslexi och autism. Dessa siffror gäller med största sannolikhet även på din arbetsplats, därav att det är viktigt med kunskap.

Bli NeuroAware

Kursen kommer att hjälpa dig och dina kollegor att förstå varför neuroinkludering är viktigt, öka självförtroendet med praktiska tips om hur man stöder neurodivergenta kollegor och starta samtalet om neurodiversitet på arbetsplatsen.

• Öka medvetenheten om neurodiversitet i stor skala för att skapa en stödjande företagskultur.

• Lösa rädslor och myter i samband med att anställa och arbeta med neurodivergenta personer.

• Ge chefer praktiska tips om enkla anpassningar som kan göra en mer inkluderande arbetsmiljö för alla.

• Möjliggör rekrytering av neurodivergenta kandidater.

• Få fler neurodivergenta kollegor att stanna kvar hos arbetsgivaren.

Unicus eLearning-kurs Foundations of Neurodiversity är en unik inlärningsupplevelse som bygger på levd erfarenhet med en kraftfull inlärning utformad för att bygga empati hos deltagana. Kursen erbjuder deltagarna relaterbart innehåll från levda erfarenheter, aktiviteter och praktiska råd. Deltagaren kommer att få ett nytt perspektiv på neurodiversitet, samt hur de kan stödja neurodivergenta personer.

Vad du kan förvänta dig?

Foundations of Neurodiversity är den första i vår serie av interaktiva 1-timmes kurser. Framförallt används den som en del i auticon/Unicus företagsanpassade leveranser av Neuroinclusion Services.

Detta är ett kostnadseffektivt sätt att leverera utbildning till ett stort antal anställda. Unicus eLearning-kurs Foundations of Neurodiversity är 60 minuter lång och kan konsumeras i kortare avsnitt, vilket gör det möjligt för anställda att passa in den i sina fullspäckade scheman.

Det är enkelt att komma igång. Varje kurs integreras i ditt Learning Management System (LMS). Du köper den per deltagare – minsta volym är 250 deltagare. Du kan sprida utbildningen och bjuda in många i din organisation. Varje användare som loggar in gör anspråk på en plats och behåller denna så länge hen använder den aktuella mailadressen.

Kontakta Anna Rosenberg om du vill veta mer och diskutera hur auticon/Unicus kan stödja dig på din resa mot en mer inkluderande kultur och därmed ett mer effektiv verksamhet.  Vi ser fram emot att höra från dig!