Neuroinclusion Services

Tiden för neuroinkludering är nu!

Neuroinclusion Services

Under de senaste åren har neurodiversitet blivit en prioritet för företag över hela världen. Att välkomna en arbetsstyrka med anställda som tänker olika har många dokumenterade fördelar – från produktivitet till bibehållen personal – och ses alltmer som en integrerad del av ansträngningarna för mångfald, likabehandling och inkludering, liksom socialt ansvar. Om du precis har börjat resan mot neurodiversitet i ditt företag är det vanligt att undra: “Var börjar vi?” Många ledare funderar till exempel på om de bör uppmuntra befintliga anställda att berätta om och begära anpassningar, eller om de ska starta ett rekryteringsprogram för neurodivergenta kandidater.

Att bygga ett neurodiversifierat företag innebär att ta ett holistiskt, 360° tillvägagångssätt för att skapa en inkluderande och stödjande miljö för neurodivergenta anställda. Det är mycket större än en enda policy eller rekryteringsinitiativ och måste sträcka sig genom företagskulturen och hela anställningslivscykeln.

Unicus och auticon är den första internationella leverantören av neuroinkluderingstjänster som erbjuder erfarenheter från verkliga livet. Det gör vi genom utbildning, rådgivning, tekniklösningar och coaching för att stödja era ledare.

Vi delar mer än ett decennium av bevisad erfarenhet tillsammans med våra kunder. Vi är en verksamhet där neurodivergenta är i majoritet och har under mer än ett decennium attraherat, anställt, introducerat, behållit och utvecklat personer med autism i heltidsanställningar inom tech. Vi är levande bevis på att neurodivergenta team utgör en konkurrensfördel som ger affärsfördelar.

Vill du veta mer?

Kontakta Therése Utsi