Hur levererar Unicus? Vilka alternativ erbjuder vi?

On-site or off-site, your choice!

Unicus jobbar oftast hos kund och då i uppdrag som sträcker sig över längre tid. Vi kallar det att vi är en långsiktig resurspartner. Alternativet är att vi jobbar i kortare projekt med ett tydlig mål och syfte, precis som vilken konsult som helst, hos kund och/eller från vårt eget kontor.

Utöver dessa alternativa leveranssätt erbjuder vi även Tested by Unicus vilket innebär att vi blir kundens testavdelning på distans. Jobbet utförs från vårt kontor och under vår arbetsledning.