Alla borde prova konsulter från Unicus

”Om man känner oro inför att anlita en konsult från Unicus så tycker jag man ska prova och se vad det leder till. Det tar inte mycket tid. Hos oss har det fallit otroligt väl ut”, säger Kenth Jonsson som är gruppchef för ett utvecklingsteam som jobbar med tradingsystemet Murex som används inom SEB:s valutahandel.

Systemet får inte under några omständigheter stå stilla, och är under ständig utveckling för att möta användarnas behov och regulatoriska myndigheters krav. Det kan vara allt från att skapa nya eller uppdatera befintliga rapporter till att utveckla nya funktioner eller produkter. Och allt som förändras behöver testas. Helst via en automatiserad process. 

I november 2018 började två konsulter från Unicus i Kenths team. Efter två år har de varit med och byggt upp automatiseringsprocessen runt test av systemet Murex. När den var på plats var nästa steg att automatisera analyser av resultat. När uppdateringar av systemet ska testas produceras data i två olika system och dataseten behöver jämföras mot varandra för att se så inga felaktigheter har introducerats. Theodor och Simon har skapat en process för att få fram jämförelser på ett snabbare och lättare sätt. 

– Andra hade kunnat göra jobbet för att bli klara, och hade förmodligen suttit och tittat i excelark, vilket hade tagit betydligt längre tid. Konsulterna letar hela tiden efter möjligheten att automatisera analysen och för att snabba på arbetet med att förstå vad som ligger bakom de eventuella differenserna.

Hellre problemlösning än presentationer

Kenth beskriver Theodor och Simon som ambitiösa och hungriga när det gäller sina arbetsuppgifter. De är dock inte lika framåt när det gäller att ta plats på möten, och ställer sig inte på eget initiativ och pratar inför gruppen. En av lösningarna de har skapat är så bra att den ska demas för fler grupper som också kan ha nytta av den. Men det måste de ju inte göra själva, utan det kan någon annan göra. 

– Båda är riktigt vassa och ligger ofta steget före. Simon ser snabbt problemet och har ofta en lösning innan vi har bett honom om det. Theodor provar gärna nya vägar under arbetets gång, men når alltid sitt mål.

Gruppen uppskattar Theodor och Simon jättemycket, och upplever inte att det är någon stor skillnad mellan konsulterna från Unicus och övriga teamet. Det har heller inte gjort några särskilda anpassningar utöver att konsulterna har täta avstämningar med sina workbuddies.

– Det finns bara vinnare i vårt samarbete med Unicus. Både jag och teamet är tacksamma över att ha dem på plats.