För Qliro handlar det om rätt person på rätt plats

Qliro är ett fintechbolag som grundades 2014 och erbjuder finansiella tjänster för att förenkla betalningar på nätet. När de hade ett behov av att stärka upp kvalitetsarbetet tog de en kontakt med Unicus. I dag arbetar Stefan som QA i ett av utvecklingsteamen och bidrar till att lösningarna levererar en bättre kundupplevelse.

Siri Uhrnell arbetar som Engineering Manager på Qliro och är ansvarig för fyra utvecklingsteam som arbetar med produkter som kunderna kommer i direkt kontakt med, exempelvis efter ett köp. En viktig del av hennes arbete är att säkerställa att teamen är bemannade med rätt kompetens.

– QA är viktigt för oss, inte minst när det påverkar kundens upplevelse, och vi hade identifierat det som ett område där vi behövde bli bättre, säger Siri.

Qliros CTO Mattias Forsberg var bekant med Unicus från en tidigare arbetsgivare och tänkte att det kunde vara en bra matchning. Dels i fråga om kompetens, dels att de letade efter ett mellanting mellan en konsult och en anställd. Unicus konsulter är specialister på QA och stannar gärna på sina uppdrag under en längre tid.  

– För oss handlade det om att få rätt person på rätt plats. Om vi dessutom kan vara med och bidra till att en människa som stått utanför arbetsmarknaden får jobb är det en fin bonus, säger Siri.

Teknisk konsult som kan arbeta självständigt

Siri träffade Unicus konsultchef Sara Sadarangani och berättade att de behövde en tekniskt stark person. Det var också viktigt att hon eller han kunde jobba självständigt eftersom de ännu inte etablerat ett tydligt ramverk för hur de arbetar med QA. Valet föll på Stefan.

Inför att Stefan skulle kliva ombord beskriver Siri att hon medvetet valde att inte göra en stor grej av att han har Aspergers. Hon menar att vi människor generellt sett är onödigt bra på att oroa oss över vad som kan gå fel när vi står inför saker som är nya för oss, och att det kan skapa problem och hindra oss från att testa nya saker.

– Mitt utgångsläge var att det kommer bli jättebra, och det var mitt mantra vid de enstaka tillfällen jag mötte tveksamhet hos andra. För mig som är bekant med Aspergers från en person i min närhet kändes det väldigt odramatiskt, och istället för att fundera över vad som kunde gå fel fokuserade jag på att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Precis som jag alltid gör när någon ska börja hos oss. 

Brett arbete med test och kvalitet

Då Stefan är den enda renodlade QA-kompetensen i teamet där han arbetar har han ett brett ansvarsområde. Det är allt från undersökande testning när någonting har gått fel till att utforska vilka testverktyg de ska använda. Testarbetet sker alltid i dialog med utvecklarna och Stefan tar ansvar för att identifiera när han ska kliva in i processen och hur han ska bidra i olika skeden.

– Innan Stefan började förstod inte utvecklingsteamet riktigt poängen med en QA Engineer eftersom de inte jobbat så tidigare. Men Stefan klev in helt sömlöst och började skapa värde och en av hans kollegor utbrast nyligen: ”Vad bra att vi har fått in Stefan, han upptäcker fel som vi inte hittade tidigare”.