Värdefullt teststöd i SEBs Mifid-projekt

MiFID 2 skulle gå live i januari 2018 och med knappt ett halvår kvar befann sig Mikael Faghihi och hans medarbetare i en utmanande situation. Det nya regelverket krävde en stor förändring av såväl backend-system som arbetssätt och utvecklarna fick ägna mer tid åt test än man hade räknat med. Allt behöver fungera hela vägen från affär till dess att informationen sparas i databasen.

Tanken att ta in två externa testare väcktes, och SEB ville gärna samarbeta med Unicus. Eftersom teamet var oerhört belastat fanns det en oro kring tiden som skulle krävas att lära upp nya resurser, och om det skulle krävas mer för att introducera testare med aspergers.

Efter ett samtal med Unicus vd Anders Barnå försvann min oro och jag insåg direkt att nyckeln till framgång var att sätta upp bra arbetssätt och rutiner. Det kändes meningsfullt för mig personligen att vara med och öppna en dörr för två personer som tidigare haft det tufft att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Mikael Faghihi.

Goda förutsättningar med struktur

För att inte belasta teamet skärmade Mikael av Unicus konsulter Niklas och Göran under den första månaden. Under väl planerad handledning fick de sätta sig in i verksamheten, de finansiella termerna och lära sig hur databasen fungerade. Sedan skapades en tydlig struktur för hur testarbetet skulle utföras, vilket gav konsulterna goda förutsättningar att med varandras hjälp jobba så självständigt som möjligt. Givetvis fanns teamet hela tiden tillgängliga för att svara på frågor när det behövdes.

Både jag och teamet upplevde att Niklas och Görans arbete hjälpte oss att komma framåt snabbare än vi väntat oss. Det fick mig att reflektera över att vår lösningsorienterade approach säkert hade fungerat lika bra oavsett vilka konsulterna hade varit. Men samtidigt tänkte jag också på att Niklas och Göran hade kvalitéer som gör dem till utmärkta testare: envisa, strukturerade och analytiska. Därför var jag inte förvånad över den höga kvalitén i deras arbete och att vi gick live med ovanligt få fel.

Uppskattat bidrag till gruppen

Mikael beskriver båda konsulterna som ambitiösa, strukturerade och drivna; de är både intresserade av sin egen utveckling och av att bidra med idéer och infallsvinklar som hjälper verksamheten att röra sig framåt. Men som kollegor är de också uppskattade för sina personliga egenskaper och att de är ett positivt bidrag till gruppen. De deltar för det mesta i teamaktiviteter och fikar tillsammans med kollegorna.

Som ledare är det mitt jobb att skapa en kultur där människor får vara som de är och där vi ser olikheter som något som berikar och gör oss starkare som grupp. Somliga människor pratar mer och andra är mer tystlåtna; det gäller inte bara människor med diagnos. Intressant nog är Niklas och Göran väldigt olika varandra som personer. Det handlar om att vara nyfiken på individen och att lära känna deras drivkrafter.

Under samarbetet med Unicus har Mikael upplevt att han har blivit tydligare i sättet han kommunicerar, vilket även spiller över i positiva effekter på andra områden.

Om jag uttryckte mig luddigt fick jag omedelbart en fråga tillbaka, så den här resan har gett mig nya perspektiv som gjort mig bättre i min kommunikation. Nu är jag mer noggrann i att klargöra kontexten och gör färre antaganden kring vad jag tror att andra förstår. Detsamma tycker jag även gäller det övriga teamet också.