Värderingar Unicus Verdier

Kjerneverdiene er en viktig del av Unicus sin identitet.

De gjennomsyrer vår daglige drift og vår relasjon internt og til omverden. Unicus sine kjerneverdier virker som leveregler og preger hvordan vi gjør business.

Kjerneverdiene er en viktig del av Unicus sin identitet.

Menneskelig fokus

For Unicus er det særlig viktig å ha mennesket i fokus. For Unicus er det særlig viktig å ha mennesket i fokus.For Unicus er det særlig viktig å ha mennesket i fokus.For Unicus er det særlig viktig å ha mennesket i fokus.For Unicus er det særlig viktig å ha mennesket i fokus.For Unicus er det særlig viktig å ha mennesket i fokus.

Inspirerende

Unicus skal være inspirerende for samfunnet, ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere og utgjøre en forskjell.

Løsningsorientert

Unicus er en bedrift som skal oppleves som fleksibel og løsningsorientert, av våre kunder, våre samarbeidspartnere og våre ansatte.

Kvalitet

Unicus er en bedrift med Kvalitet i fokus.
Unicus unike egenskaper gjennomsyres av kvalitet. I alt vi foretar oss gjenspeiles de unike egenskaper Unicus ansatte har: analytisk sterke, sterke på logikk, evnen til å se detaljer,  fokus på interesse.