Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering

Syfte med registrering och bearbetning av personuppgifter

Syftet med registreringen och bearbetning av personuppgifter är att möjliggöra för Unicus att hantera den aktuella rekryteringsprocessen samt att använda uppgifterna för framtida rekryteringar. Endast sådana uppgifter som är nödvändiga för rekryteringsprocessen kommer att behandlas, till exempel kontaktuppgifter och information för att utvärdera sökandens lämplighet och karriärmöjligheter.

Om du anger ditt personnummer ber vi dig att enbart ange de första siffrorna (födelsedatum). Vi ber dig enbart inkluderar uppgifter som är av relevans för rekryteringen i din ansökan (information som saknar relevans för rekrytering är exempelvis trosuppfattning, sexuell läggning, politiska åsikter eller dokumentation om diagnoser).
Behandlingen är nödvändig för att kunna hantera ansökan från dig som söker arbete hos oss och baseras på intresseavvägning samt på det godkännande som du lämnar i samband med din ansökan. Dina personuppgifter behandlas på sätt som är vanligt och brukligt vid rekrytering. De viktigaste stegen är insamling, lagring, utvärdering, kontakt och radering.

Unicus är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och har därmed en skyldighet att inte röja dina personuppgifter till obehöriga tredje parter. Dina personuppgifter kommer att registreras och bearbetas av Unicus.

Insamling av data
De flesta av de uppgifter som behandlas tillhandahålls av dig själv. Information kan även samlas in med allmänt tillgängliga källor.
Uppgifter som samlas in används endast för rekryteringsändamål, inklusive statistiska ändamål, om inte annat uttryckligen anges.

Observera att data i din ansökan kan användas för rekrytering till andra (framtida)positioner än den du söker för. Om du inte är intresserad av någon annan position, vänligen kontakta Unicus.

Dina rättigheter
Du kan kontakta Unicus och begära information över vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, i vilket syfte, vem som har (eller kommer) ta emot vilka uppgifter och om någon information har samlats in från andra källor än dig själv (och i så fall varifrån).

Om du misstänker eller anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt eller att de personuppgifter som behandlas är felaktiga bör du kontakta Unicus direkt med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i ansökningsförfarandet och begära att uppgifterna rättas, raderas eller att behandlingen begränsas (som tillämpligt enligt gällande lagstiftning).

För mer information om dina rättigheter se information om dataskyddsförordningen (GDPR) på www.datainspektionen.se.

Om du har några frågor angående dina personuppgifter och vår behandling av dem, vänligen kontakta Anders Barnå, anders@unicus.no.

v. 1.1, 2018-08-14