Unicus och auticon går samman och bildar världens största företag där majoriteten av de anställda är på autismspektrumet.