Inkludering handlar om kunskap och egna erfarenheter. För att fler ska få den erfarenheten har Unicus valt att arbeta med konsultmodellen.