Unicus leverans av två QA konsulter till utvecklingen inom Crossborder förlängs året ut.