”År 2027 kommer 25% av Fortune 500-företagen aktivt att rekrytera neurodivergenta talanger, som autism, ADHD och dyslexi, för att förbättra affärsnyttan.” Säger Gartner i förutsägelser för 2024 och framåt.

Vi på Unicus ser fram emot den utvecklingen och har tjänster, NIS – Neuroinclusion Services, som kommer att hjälpa företag att lyckas.

Länk till Gartners video (ca 3 min)