Har du någongång stått inför en arbetsuppgift där du inte riktigt vet vad som förväntas av dig? För de flesta av oss skapar det en känsla av osäkerhet, som faktiskt minskar vår prestationsförmåga. Med sju enkla frågor kan du bli ännu tydligare – oavsett om du är chef, kollega eller medmänniska.

Att förstå ramarna för en uppgift är viktigt för alla, men kanske extra mycket för personer med autism/aspergers. Många känner sig extra osäkra i sociala situationer som saknar mening och ett uttalat syfte. Egenskaper som utmärker många av Unicus konsulter är till exempel en hög analytisk och logisk förmåga, strukturerad och ordningsam, högt fokus och ett stort rättspatos.

På Unicus använder vi de sju frågorna för att skapa tydlighet i vår arbetsvardag. Genom att besvara dessa frågor för att bli tydligare minskar du stressnivån och frigör energi. Det handlar helt enkelt om att förklara vad, hur och varför en viss aktivitet eller uppgift ska göras.

Denna artikel beskriver de olika frågorna, i vilket sammanhang de kan användas och varför de är viktiga att ställa.

De sju frågorna

  1. Vad ska jag göra?
  2. Var ska jag vara?
  3. Vem ska jag vara med?
  4. Hur länge ska det hålla på?
  5. Vad ska hända sen?
  6. Vad behöver jag ha?
  7. Varför ska jag göra det?

Anledningen till att ge svar på dessa frågor är för att skapa så goda möjligheter som möjligt för att aktiviteten ska lyckas.

Låt oss kika närmare på respektive fråga och vad de fyller för syfte.

1. Vad ska jag göra?

Den mest grundläggande frågan handlar om “vad”: Vad är det jag förväntas göra? Det kan till exempel vara att du förväntas medverka på ett möte tillsammans med din arbetsgrupp eller att du ska utföra en arbetsuppgift. 

2. Var ska jag vara?

Om det är ett möte, var tydlig med om det är digitalt eller på plats. Om det är i ett mötesrum så kan det underlätta att förklara om det är fri sittning, eller om det finns andra outtalade förväntningar i rummet.

3. Vem ska jag vara med?

När det gäller ett möte så är det bra att förklara vilka som ska vara med på mötet. Är det ett stormöte, eller en mindre grupp? Det är skillnad att sitta med i ett möte med personer du jobbar med varje dag, jämfört med en helt ny grupp. Att vara i ett nytt sammanhang tar mer energi än att gå in i en grupp man känner sen innan.

4. Hur länge ska det hålla på?

Det är inte bara starttiden som är viktig, utan även när det tar slut. För personer med autism/aspergers kräver sociala möten ofta mycket energi, särskilt om förutsättningarna för mötet är otydliga eller flytande. Därför underlättar det att veta hur länge aktiviteten ska pågå och att det faktiskt finns en sluttid.

Om du vet att sluttiden för aktiviteten är osäker, kan du vara tydlig med det:

“Jag vet att inbjudan säger att mötet är slut klockan två, men det kräver att vi når beslut i fråga Z. Om vi inte har gjort det innan klockan är två så kommer mötet pågå längre än så. Mer än så vet jag inte.”

5. Vad ska hända sen?

När aktiviteten är avslutad händer något annat. Finns det några förväntningar efter mötet eller är det okej att gå tillbaka till sitt skrivbord? Outtalade sociala koder kan vara extra svårt för personer med autism/aspergers. Hjälp därför till genom att vara tydlig med vad som förväntas – även om det för dig känns fullständigt naturligt. Ta inte för givet att andra “känner av” vad som förväntas.

6. Vad behöver jag ha?

Är det viktigt att ha med sig datorn till mötet? Kräver uppgiften att du tar anteckningar, eller är det något annat som du i din arbetsroll förväntas bidra med under aktiviteten? Återigen, ta inget för givet utan säg explicit att du kommer ta med dig anteckningsblock och penna, och att person Y också kan göra det. 

7. Varför ska jag göra det?

Slutligen kommer vi till den viktiga frågan om “varför aktiviteten är viktig”. Kanske är mötet en förberedelse för ett kommande projekt, eller så förväntas personen bidra med kompetens eller andra insikter. Vissa aktiviteter kräver helt enkelt högre engagemang än andra. Anledningen till att delta i en aktivitet kan också vara att det är en obligatorisk aktivitet för alla; gå dit och lyssna på vad som sägs.

Därför påverkar tydlighet teamets prestation

Att besvara ovan sju frågor gör varje aktivitet tydlig och meningsfull. Det minskar antalet frågor runt aktiviteten, vilket i sin tur minskar stress och osäkerhet. Oavsett om man har en NPF-diagnos eller inte, så presterar vi bättre när vi upplever kontroll över situationen. Med dialog och delaktighet ökar känslan av inflytande över situationen, vilket också stärker självförtroendet.

Genom att skapa rätt förutsättningar för att lyckas ökar förmågan att hantera framtida situationer på ett bra sätt. När man frågar personer med autismdiagnos om deras arbetsgivare bidrar till ett klimat som främjar välmående och prestation, kan vi tydligt se att de faktorer som är viktiga ligger i linje med önskemål från internationella medarbetarundersökningar om vad som skapar en god arbetsplats.

Läs också: Vi tror på rutiner och struktur i allt vi gör

När man tar in konsulter från Unicus bidrar man till inkludering och mångfald, men man får också en individ i sitt team som har ett annat synsätt och tänker annorlunda. Och det vet man ju: team som är diversifierade presterar bättre än team av likatänkande.”

Anders Barnå, vd på Unicus Sverige

I rapporten Neurodiversity as a competitive advantage (2023) från AmbiCare kan vi läsa att neurodivergenta team är 30 procent mer produktiva än team med enbart neurotypiska personer. Vi vet också att många som har autism eller asperger väljer att inte berätta det för sin arbetsgivare. Därmed finns det stor anledning att utveckla våra arbetsplatser på ett sätt som främjar ett gott arbetsklimat för alla.

Med det sagt så är alla personer olika, och har du mött en person med autism så har du mött en person.

Men oavsett bakgrund växer alla människor bättre i miljöer där vi upplever trygghet. Därför kan vi med fördel använda de sju frågorna för att stötta personer som är nya på arbetet, eller som får nya arbetsuppgifter – oavsett om man har en autismdiagnos eller inte.

Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har Aspergers – en styrka som gör oss strået vassare.