Missförstånden Kunskap om Asperger gör skillnaden

konsult Unicus

Transparens, tydlighet och vilja skapar framgång

Autism / Asperger är som ord förhållandevis känt men ganska få vet mer om innebörden. I korta ordalag brukar vi säga att de analytisk logiska funktionerna är mer välutvecklade än hos normalstörda medan begränsningarna finns i det sociala. Detta till trots är inte en person med autism / Asperger den andra lik. Unicus grundare Lars Johansson Kjelleröd brukar ofta säga att ”Har du mött en person med Asperger så har du mött en” och det stämmer verkligen. Men vi som möter många kan genom individen se ett mönster, se att det finns vissa drag som är gemensamma och som bildar autism / Asperger.

Baserat på vår kunskap om autism / Asperger har vi såklart åsikter kring de uppfattningar som vi möter ibland. Uppfattningar som lett till slutsatsen ”det kommer aldrig att fungera med en Asperger person i vår organisation”.

Vi sitter i öppet kontorslandskap

Den vanligaste invändningen vi möter är att ”vi sitter i öppna kontorslandskap och vi har dessutom inga egna skrivbord”. Dagens moderna och yteffektiva kontor är utmanande för alla som skall arbeta i dem. Det är såklart individuellt men vi kan inte se något generell regel som säger att öppna miljöer diskvalificerar personer med Asperger. Vi har positiva erfarenheter från kunder där landskapet är öppet men där alla har egna skrivbord. Vi har även positiva erfarenheter från kunder som har renodlade aktivitetsbaserade miljöer. Eftersom vi vet att avskärmning ger fokusering och energibesparing utrustar vi alla våra medarbetare med trådlösa aktivt brusreducerande hörlurar av bästa märke. Och vi stämmer av med dig som kund att de får användas.

Vi saknar färdiga testfall

En annan vanlig invändning är att ”vi har inga färdiga testfall”. Här gäller samma som för vilken normalstörd testare som helst. Testfall är bra för viss testning. Finns de inte kan våra konsulter med fördel användas för att både ta fram och för att underhålla dem. Vi är också mycket bra på både utforskande och ad-hoc testning. Kombinera detta med stor systemvana och förmåga att lära oss fort på egen hand. Får vi tillgång till systemet är vi snabbt igång och skapar nytta.

 

Vi har hög förändringstakt och röriga projekt

En tredje vanlig invändning handlar om hög förändringstakt och röriga projekt. Centralt för våra konsulter är att vi alltid har en WorkBuddy som blir vår speaking partner. Finns bara denna person blir det ett effektivt filter som gör att vi kan fokusera på de konkreta uppgifterna som skall utföras.

Vi jobbar agilt och är helt kommunikationsdrivna

En slutlig invändning brukar vara att ett agilt arbetssätt inte passar för en person med Asperger då det innebär så mycket social interaktion. Vår erfarenhet är att agilt arbetssätt är tämligen optimalt då det innebär arbete i ett mindre team över längre tid. Uppgiften för teamet blir tydlig och framdriften stäms av i regelbundna stå-upp möten. Möten där arbetsuppgifter flyttas mellan teammedlemmarna via lappar på en tavla. Mötena skapar naturliga färdigtidpunkter och ger en tydlighet vem som skall tillfrågas om vad. Asperger personens felintolerans är dessutom oftast en kontrast till utvecklarnas skaparförmåga vilket skapar respekt för varandras roll i teamet

Mikael Faghihi, Team Lead på SEB

”Våra Unicus konsulter har kvalitéer som gör dem till utmärkta testare: envisa, strukturerade och analytiska. Därför var jag inte förvånad över den höga kvalitén i deras arbete och att vi gick live med ovanligt få fel.”

Läs mer